Hoe kan ik me meer verdiepen in de palliatieve zorg?

Attenza organiseert diverse cursussen met betrekking tot de vele aspecten van de palliatief terminale thuiszorg. Via de onderstaande knop vind je ons uitgebreide cursusaanbod.

Uiteraard valt er online en via zelfstudie ook veel te leren. Zie hieronder een aantal informatieve websites.

Steunpunt
www.steunpuntzinvol.nl
Het steunpunt biedt naast kennis en informatieoverdracht verwijzing naar professionals en vrijwilligers gespecialiseerd in begeleiding bij individuele zin en -levensvragen. Daarnaast wil zij uitdragen dat geestelijke zorg en spiritualiteit horen bij het leven van alledag.

Palliatieve Zorg in Breda
www.watalsiknietmeerbeterword.nl
Op deze website vind je informatie over het palliatief netwerk van Breda waar Attenza bij is aangesloten!

Zorg voor Beter
www.zorgvoorbeter.nl
Op de website van Zorg voor Beter kan je veel informatie vinden over ouderenzorg. Klik op de link voor meer informatie!

Leerhuizen Palliatieve Zorg
www.leerhuizenpalliatievezorg.nl
In samenwerking met universiteiten en hogescholen verrichten de Leerhuizen Palliatieve Zorg diverse wetenschappelijke onderzoeken die helpen om de kwaliteit van de palliatieve zorg in de praktijk van morgen te verbeteren. Bekijk de website voor de verschillende onderzoeken!

Het Gesprek Aangaan
www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/spreken-over-het-levenseinde.htm
Het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven begint vaak te laat. En gaat.. Klik op de link om meer te lezen!

Huisbezoek
www.netwerkpalliatievezorg.nl/rotterdam/Zorgverleners/Deskundigheidsbevordering/Richtlijnbespreking-Tool-Gezamenlijk-Huisbezoek
Het doen een van een huisbezoek door de huisarts samen met de (wijk)verpleegkundige kan van grote meerwaarde zijn binnen de palliatieve zorg. Gebeurt dit eigenlijk wel in de dagelijkse praktijk? Klik op de link om meer te lezen!

Free Learning
https://www.free-learning.nl/
Speciaal voor zzp’ers is Free Learning ontwikkeld. Door middel van deze tool kan jij je kennis bijhouden en certificaten ontvangen voor jouw opgedane kennis

Farmacotherapeutisch Kompas (FK)
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/3905/hoe-haal-ik-meer-uit-het-farmacotherapeutisch-kompas
Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is de centrale plek voor onafhankelijke informatie over geneesmiddelen en farmacotherapie. Begin 2019 is het FK vernieuwd. Met deze cursus leert u hoe u het maximale aan informatie uit het Farmacotherapeutisch Kompas haalt.

Statistische Belasting
https://www.youtube.com/watch?v=E7IcxOgUloM&feature=youtu.be
Statistische belasting (lang voorover gebogen werken) is gevaarlijk. Bekijk in dit filmpje hoe je dit voorkomt.

Heeft dit artikel je geholpen?

Gerelateerde Artikelen